28 Haziran 2017
Pazartesi, 19 Haziran 2017 12:47

Gerici güruhlardan Onur yürüyüşüne tehdit!

Bu gerici zırvalarda ve hezeyanlarda bulunan Ocak başkanı tam da geleneksel ırkçı, faşist ve gerici tarihinin hükmettiği bir zeminde rolünü oynamaya çalışmaktadır. Fakat bu gerici güruhları korkutan, telaşlandıran ve onların var olma zeminini ortadan kaldıran başta erkek egemen gerici zihniyet olmak üzere, bütün geleneksel değer yargıları ve toplumsal roller insanlığın ilerici, aydınlık ve devrimci yürüyüşüyle yerle bir olmaktadır. Telaşları ve saldırganlaşmaları bundandır

HABER MERKEZİ(19.06.2017)- Tarihsel olarak geleneksel faşist ve gerici bir zihniyetle hareket eden ve bu bağlamda toplumsal ilerlemenin önünde gerici bir barikat olan burjuva egemen gerici siyasal paradigma ve onun güdümündeki faşist gerici odaklar ilerici olan her şeye düşmanlık ilişkisi içinde saldırmaya devam ediyorlar. Bu gerici zihniyetin aktörlerinden biri de Alperen Ocakları’dır.

Devletin gerici zihniyetini ve tetikçiliğini yapmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan bu gerici faşist güruh geçen sene olduğu gibi bu yılda LGBTİ-Onur yürüyüşünü hedef alarak saldırmaya başladı.  Onur haftası programının açıklanması ile birlikte Alperen Ocakları yine saldırıya geçerek tehditler savurdu. Ocak başkanı Kürşat Mican tarafından yapılan açıklamada;

 "Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. İstihbaratımızı uyarıyoruz.  Bu bir proje, kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi. Eşcinselliği yaygınlaştırarak, aile birliğini yok etmek, üremeyi durdurmak, karı koca ilişkisini sonlandırmak ve karı koca ilişkisinden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı fert olabilmesini engellemek istiyorlar. Aile yapısının temeline koyulmuş dinamittir. Gençler o yöne doğru meylediyorlar. Özellikle mahalle çalışmalarına indiler" dedi.

Devamında; "Biz hiçbir şekilde ne olursa olsun yürütmeyeceğiz. Türk milletine sesleniyorum, bu yapılar çok tehlikeli yapılar. Bu ahlaksızlığı bizim önlememiz lazım, çok ciddi manada yayılacak. Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya. Biz hiçbir şekilde yürütmeyiz. İstesek 200 bin kişi de buluruz." Dedi.

Bu gerici zırvalarda ve hezeyanlarda bulunan Ocak başkanı tam da geleneksel ırkçı, faşist ve gerici tarihinin hükmettiği bir zeminde rolünü oynamaya çalışmaktadır. Fakat bu gerici güruhları korkutan, telaşlandıran ve onların var olma zeminini ortadan kaldıran başta erkek egemen gerici zihniyet olmak üzere, bütün geleneksel değer yargıları ve toplumsal roller insanlığın ilerici, aydınlık ve devrimci yürüyüşüyle yerle bir olmaktadır. Telaşları ve saldırganlaşmaları bundandır.

LGBTİ-Onur yürüyüşü bu anlamda önemli bir noktada durmaktadır. Tüm gerici baskı ve saldırılara rağmen Onur yürüyüşünü sahiplenmek ve en ileri düzeyde katılmak tüm devrimci ve demokratik güçlerin ve kitlelerin görevlerinden biridir.